apa itu islam

JIHAD

BAGAIMANA SEHARUSNYA JIKA BERJIHAD   Jihad adalah merupakan puncak kekuatan dan kemulian Islam; Orang yang melaksanakan jihad akan menempati kedudukan yang tinggi di surga sebagaimana dia juga tinggi kedudukannya  di dunia. Maka Nabi sebagai panutan kita telah menyerpurnakan jihadnya.   MAKNA JIHAD Berkta Al Imam Ibnu Hajar Al ‘Asqolani : Jihad dengan dikasrohkan (huruf) jim-nya […]